Zoeken naar inzage medisch dossier

   
 
inzage medisch dossier
 
Uw medisch dossier.
Als een gezaghebbende ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger tekent voor ontvangst, dan dient het legitimatiebewijs van de gezaghebbende ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger te worden getoond én een kopie van het legitimatiebewijs van de patiënt. Nabestaanden van een overleden patiënt kunnen met behulp van het Aanvraagformulier kopie inzage medisch dossier van overledene het medisch dossier opvragen.
schaatsen groningen
Inzage in uw dossier Patiënteninformatie Voorbereiden op HMC.
Inzage in uw dossier. Online inzage via mijnHMC. HMC nodigt u graag uit om meer betrokken te zijn bij uw behandeling door via mijnHMC online een deel van uw eigen medische gegevens te bekijken. Via mijnHMC kunt u bijvoorbeeld uw operatieverslag, uitslagen van laboratorium en röntgenonderzoek en medische brieven inzien. U kunt deze informatie ook downloaden en printen. Kopie medisch dossier.
medische keuring offshore
Inzage KNMG.
29 / 12 / 2016 Welke informatie mogen gescheiden ouders over hun kinderen ontvangen? 14 / 04 / 2015 Mag ik nabestaanden inzage geven in medisch dossier? 13 / 10 / 2014 Moet ik meewerken aan IGZ-verzoek over klacht van patiënt?
koffiezetapparaat
Inzage in uw medisch dossier PlusOnline.
Ga terug naar: home geld recht Voorbeeldbrieven. Inzage in uw medisch dossier. Erik Bogaards Gepubliceerd: 11-07-2007 Gewijzigd op: 08-12-2016. Iedereen die na de behandeling door een arts of hulpverlener met vragen zit, heeft recht op inzage in zijn of haar medisch dossier.
VPN
Recht op inzage medisch dossier? Inzien patiëntendossier!
Weigert de hulpverlener op deze grond inzage te geven, dan moet hij dit kunnen aantonen en dat het privacybelang van die ander zwaarder weegt. Overigens betreft deze beperking van het recht op inzage medisch dossier alleen de passages uit het medisch dossier die daadwerkelijk in het geding zijn.
mok bedrukken
Inzage in medisch dossier Rechten in de zorg Informatiepunt dwang in de zorg.
Inzage in medisch dossier. Patiënten/cliënten hebben het recht om hun eigen medisch dossier in te zien. Dit geldt voor volwassenen en voor kinderen vanaf 12 jaar. Hoe krijgt u inzage? U kunt uw eigen zorgverlener of iemand van de zorginstelling inzage in uw dossier vragen.
schildersbedrijf amsterdam
Recht op inzage medisch dossier Huisarts.nl.
Ouders hebben dan recht op inzage in het medisch dossier van hun kind. Voor inzage in het medisch dossier van een kind tussen de 12 en 16 jaar heeft de ouder toestemming nodig van het kind zelf. Een arts kan uw verzoek tot inzage weigeren.
Noordwest Ziekenhuisgroep Patiënt en Bezoeker Algemene informatie Afschrift medisch dossier.
In de folder Inzage, afschrift en wijziging medisch dossier vindt u uitleg over hoe u dit kunt aanvragen in Alkmaar en Den Helder. Voor een second opinion of voortzetting behandeling elders bepaalt de specialist van Noordwest Ziekenhuisgroep welke gegevens nodig zijn.
Medisch dossier Autoriteit Persoonsgegevens.
Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over mijn medisch dossier? Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat uw zorgverlener uw verzoek om inzage in uw medisch dossier ten onrechte heeft afgewezen?
Inzage en opvragen medisch dossier Spaarne Gasthuis.
Spaarne Gasthuis Patiëntenvoorlichting Rechten en plichten Inzage en opvragen medisch dossier. Inzage en opvragen medisch dossier. Zorgverleners moeten van elke patiënt een medisch dossier bijhouden. Hierin staan alle gegevens over de behandeling, zoals onderzoeksuitslagen, brieven en operatieverslagen. Het dossier is eigendom van het ziekenhuis, u kunt het niet meenemen.
Wie mag mijn medisch dossier inzien? Rechten van patiënt en privacy Rijksoverheid.nl.
Wie mag mijn medisch dossier inzien? Uw hulpverlener zoals een behandelend arts, verpleegkundige of ambulancebroeder en uzelf mogen uw medisch dossier inzien. De inhoud van het dossier blijft ook tussen u beiden. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel. Uitzondering inzage medisch dossier.
Mag ik mijn medisch dossier inzien? Rechten van patiënt en privacy Rijksoverheid.nl.
Een arts moet u zo snel mogelijk inzage in uw dossier geven als u daarom vraagt. Dit moet in elk geval binnen een maand. Een arts mag uw verzoek tot inzage in uw medisch dossier alleen weigeren als dit de privacy van iemand anders schaadt.

Contacteer ons