Meer resultaten voor medisch dossier

   
 
medisch dossier
 
Uw medisch dossier.
Inzage of kopie van het medisch dossier van een ander. Inzage of kopie van het medisch dossier van een ander, is alleen met schriftelijke toestemming van de betrokkene mogelijk. Vul hiervoor samen het aanvraagformulier inzage of kopie medisch dossier voor een ander in.
medische keuring offshore
Opvragen van uw medisch dossier Adrz.
In dit dossier staan gegevens over onder meer uw gezondheid, onderzoeksuitslagen, röntgenfotos, verwijsbrieven van uw huisarts of medisch specialist en informatie over behandelingen die u heeft gehad. Als patiënt heeft u recht om uw medisch dossier in te zien of er een kopie van te krijgen.
tweedehands auto gekeurd voor verkoop
Medisch dossier beroepsgeheim KNMG.
Wat moet worden opgenomen in het medisch dossier? In het dossier bewaart de arts gegevens omtrent de gezondheid en de behandeling van de patiënt. Slechts die gegevens die voor een goede hulpverlening in de toekomst noodzakelijk zijn, moet de arts in het dossier opnemen.
slotenmaker hoofddorp
Uw medisch dossier Havenziekenhuis Rotterdam.
In de Havenpolikliniek worden uw medische gegevens vastgelegd in een digitaal medisch dossier en een ziekenhuisinformatiesysteem van het zorgverlenende ziekenhuis. Dit is wettelijk verplicht. In uw medisch dossier staan aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
beko bakkerij
Omgaan met uw persoonsgegevens en medisch dossier.
Deze folder informeert u over uw rechten en plichten als patiënt als het gaat over uw medisch dossier. U hebt recht op inzage in uw dossier, maar ook recht op aanvulling, correctie en vernietiging van uw medisch dossier als daar aanleiding toe bestaat.
voorbeeldvragen interne audit
Medisch dossier opvragen MC Slotervaart.
MC Slotervaart is ook na het faillissement en de sluiting van het ziekenhuis wettelijk verplicht het medisch dossier van iedere patiënt 15 jaar te bewaren. Dat betekent dat ook de komende jaren patienten en voormalig patienten hun dossier kunnen opvragen.
equity
Uw medisch dossier en privacy Deventer Ziekenhuis.
In uw medisch dossier bewaren we uw medische persoonsgegevens zodat we u goede zorg en hulp kunnen bieden. Welke gegevens precies in uw medisch dossier worden opgenomen, verschilt per behandeling. Het ziekenhuis zorgt er voor dat uw medisch dossier veilig wordt opgeslagen.
hoe download ik een app
Medisch dossier OLVG.
Kopie medisch dossier voor patiënt. Patiënten en hun wettelijk vertegenwoordigers kunnen een aanvraag kopie medisch dossier indienen bij de afdeling Kopie Medisch Dossier KMD. Hiervoor maakt u gebruik van het aanvraagformulier medisch dossier. Een uitgebreide toelichting op de aanvraagprocedure is hierin opgenomen.
specialist
Medisch dossier.
Gebruik daarvoor dit aanvraagformulier. U kunt zonder overleg met uw behandelend arts een kopie van een deel van uw medisch dossier bij ons opvragen. Kopie van dossier opvragen. Om een kopie van uw medisch dossier op te vragen, is het nodig dat u dit formulier invult.
greeting
Amsterdam UMC Locatie AMC Uw medisch dossier.
Uw naam en emailadres worden met dezelfde zorg behandeld als uw medisch dossier en deze worden nooit doorverkocht aan derden. Om de privacy van uw gegevens te waarborgen, wordt u als u meer dan 15 minuten uw toetsenbord niet gebruikt, automatisch uitgelogd uit Mijn Dossier.
psychotherapie amsterdam
Uw medisch dossier.
Hiervoor is een toestemmingsformulier beschikbaar. Dit vindt u bij de patiëntenfolder pdf Uw medisch dossier aanvraagformulier 269 KB. Nabestaanden van een overleden patiënt kunnen met behulp van het pdf Aanvraagformulier kopie/inzage medisch dossier van overledene 274 KB het medisch dossier op vragen.
Medisch dossier Autoriteit Persoonsgegevens.
Draagt uw oude huisarts uw medisch dossier over, dan gaat de bewaarplicht voor uw medisch dossier over op uw nieuwe huisarts. Wilt u niet dat uw oude huisarts uw medisch dossier overdraagt? Dan blijft het dossier nog 15 jaar bewaard bij uw oude huisarts.

Contacteer ons